Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, η ΚΕΠΑ του Δήμου Βέροιας προσφέρει μία υποτροφία σε αρχάριο μαθητή στο τμήμα του βιολοντσέλου για το διάστημα 15/11/2015 έως 15/1/2017. Ο μαθητής/τρια θα φοιτήσει στο αντίστοιχο τμήμα του Δημοτικού Ωδείου, θα ενταχθεί στο μαθητολόγιο, και θα μετέχει κανονικά σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του διδάσκονται στο Δημοτικό Ωδείο Βέροιας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι οκτώ ετών και άνω. Οι αιτήσεις για την υποτροφία αυτή πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 30/10/2015.

Πληροφορίες στο 2331078100.