Εδώ και αρκετά λεπτά από  τις 19:40 ώρα Ελλάδος το δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο Facebook είναι εκτός λειτουργίας.

Το κοινωνικό δίκτυο είναι εκτός λειτουργίας σε παγκόσμιο επίπεδο, χρήστες από όλο τον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση.

20: 24 Σε πολλές χώρες η πρόσβαση στο δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο είτε είναι πολύ αργή είτε αδύνατη.

20:30 Σταδιακά επανέρχεται η πρόσβαση παγκοσμίως ενώ στην Ελλάδα έχει αποκατασταθεί πλήρως.

face