Αναρτήθηκε στην  ΕΕΤΑΑ η ειδική εφαρμογή για τα αποτελέσματα των παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ 2015 – 2016. Τα παιδιά που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ανέρχονται στα 81.003 ενώ έγιναν 106.885 έγκυρες αιτήσεις στο σύνολο των 121.683 αιτήσεων.

ΕΔΩ η ειδική εφαρμογή

Σε λίγο θα αναρτηθούν και οι πίνακες ωφελουμένων για Αλεξάνδρεια Βέροια Νάουσα

Οριστικός πίνακας ωφελουμένων – Αλεξάνδρεια

Οριστικός πίνακας ωφελουμένων – Βέροια

Οριστικός πίνακας ωφελουμένων – Νάουσα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στους πίνακες αυτούς δεν εμφανίζονται το ονοματεπώνυμο του γονέα και των παιδιών. Αντί αυτών, εμφανίζονται οι ειδικοί κωδικοί αριθμοί, που έχουν δοθεί από την ΕΕΤΑΑ.

Ο κάθε γονέας μπορεί να δει τους κωδικούς αυτού και των παιδιών του καθώς και τα οριστικά αποτελέσματα, στην ειδική εφαρμογή, που έχει επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ

Σημείωση: λόγω υπερφόρτωσης η σελίδα της ειδικής εφαρμογής δεν λειτουργεί πάντα, ξαναπροσπαθήστε.