Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015, θα πραγματοποιηθεί η 1η συλλογή των κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα παρακαλούνται να παραδώσουν τους ειδικούς σάκους συλλογής, στα σημεία και στις ώρες που εξυπηρετούνται.

Το πρόγραμμα της συλλογής έχει ως εξής :

α/α ΩΡΑ ΣΗΜΕΙΟ
1 8:00 – 9:00 ΒΕΡΓΙΝΑ, κεντρική πλατεία.
2 9:30 – 11:00 ΒΕΡΟΙΑ, χώρος ΣΜΑ, περιοχή Ασωμάτων
3 11:30 – 12:30 ΠΑΤΡΙΔΑ, κεντρική πλατεία
4 13:00 – 14 :00 ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, πλησίον γηπέδου και κοιμητηρίου
5 14:30 – 15:30 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, κεντρική πλατεία

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις απευθυνθείτε στο Δήμο Βέροιας, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πολιτικής Προστασίας, τηλέφωνο επικοινωνίας 2331350615