Ο Δήμος Βέροιας σε συνεργασία με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ),την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ Α.Ε.) και την αρωγή του ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας, του Συλλόγου Γεωπόνων Νομού Ημαθίας και την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ημαθίας εφαρμόζει πιλοτικό Πρόγραμμα για τη διαχείριση κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων.

Στα πλαίσια του προγράμματος αναμένεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου να υλοποιηθεί η συλλογή των κενών πλαστικών φιαλών φυτοφαρμάκων.

Η παραλαβή τους θα πραγματοποιηθεί από ειδική επιτροπή, όπου θα ελεγχθεί εάν έχουν υποστεί τριπλό ξέπλυμα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας και εν συνεχεία θα αποδοθούν στους γεωργούς οι βεβαιώσεις παραλαβής των συσκευασιών που παρέδωσαν.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ όλων των αγροτών στο πιλοτικό Πρόγραμμα είναι απαραίτητη, προκειμένου να δοθεί λύση στην ανεξέλεγκτη διάθεση των κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοφαρμάκων και στη ρύπανση του περιβάλλοντος.

Σ’ όσους απορρίπτουν τις κενές συσκευασίες ανεξέλεγκτα στα γεμιστικά των βυτίων ή σε άλλους δημοτικούς – κοινόχρηστους χώρους, θα επιβάλλονται ΠΡΟΣΤΙΜΑ και οι ανάλογες ποινικές κυρώσεις.