Ο Δήμος Βέροιας  σας ενημερώνει ότι ο ΕΛΓΑ ανακοίνωσε την υποβολή αιτήσεων χορήγησης ενισχύσεων στους γεωργοκτηνοτρόφους, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων. Τα μετρά αφορούν παραγωγούς της χώρας που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες (πλημμύρες, κατολισθήσεις) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, παγετός, χιόνι, χαλάζι κλπ) κατά την χρονική περίοδο Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2012.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1280/Β/2015), η ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης, τα έντυπα και οι επιλέξιμες αναγγελίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α (www.elga.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στον Δήμο Βέροιας έως και την Δευτέρα 17/08/2015. Για περισσότερες πληροφορίες και δικαιολογητικά,  στο γραφείο 3 του Δήμου στον κ. Σιδηρόπουλο Αθανάσιο, τηλέφωνο 2331350535.