Την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015 στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών πραγματοποιήθηκε η τρίτη (3η) κεντρική συνάντηση του πιλοτικού προγράμματος διαχείρισης κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων παρουσία όλων των εμπλεκομένων φορέων (Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής / Π.Ε. Ημαθίας, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων, αγρότες).

Οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα που πιλοτικά εφαρμόζεται από φέτος και στο Δήμο Βέροιας, έλαβαν τις απαραίτητες οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του προγράμματος καθώς και ενημερωτικό υλικό και ειδικό διαφανή σάκο τον οποίον θα πρέπει να παραδώσουν γεμάτο με τις ξεπλυμένες πλαστικές συσκευασίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Τις προσεχείς ημέρες οι ειδικοί σάκοι με ενημερωτικό υλικό θα διανεμηθούν σε αρχική φάση στα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων και σε επόμενη στους αγροτικούς συνεταιρισμούς προκειμένου να δοθούν στους αγρότες και στους επαγγελματίες ψεκαστές, οι οποίοι θα τις παραδώσουν γεμάτες κατά τις μέρες συλλογής που θα ορίσει ο Δήμος.

Η συμβολή όλων στο πρόγραμμα είναι απαραίτητη και αναγκαία για την ορθή εφαρμογή του.

Ας μην ξεχνάμε πως «Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε το σήμερα καλύτερο…»