Από το Δήμο Αλεξάνδρειας ανακοινώθηκε:

“Ελήφθησαν από τον ΕΛΓΑ, σήμερα Πέμπτη, 12 Μαρτίου οι πίνακες με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ΧΑΛΑΖΙ της 22ης Ιουλίου 2014 στις καλλιέργειες παραγωγών της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας.

Οι πίνακες αυτοί περιέχουν μόνο τα αποτελέσματα των επιτόπιων πραγματογνωμοσυνών που διενήργησαν οι γεωπόνοι-εκτιμητές του ΕΛΓΑ στα αγροτεμάχια και δεν δημιουργεί δέσμευση στον Οργανισμό για καταβολή αποζημίωσης.

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και σε περίπτωση διαφωνίας, μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα σε προθεσμία δέκα ημερολογιακών ημερών από σήμερα, προσκομίζοντας ταυτόχρονα αντίγραφο της δήλωσης καλλιέργειας/εκτροφής που υπέβαλλε.

Για οποιαδήποτε ‘πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους τοπικούς ανταποκριτές ΕΛΓΑ.