Φαίνεται να λείπουν δύο φορείς πιστοποίησης πληροφορικής από την λίστα που ανήρτησε ο ΕΟΠΠΕΠ ( Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού). Η λίστα είναι αναρτημένη πρόσφατα και έπειτα από επικοινωνία του Κάθε Μέρα με τον προιστάμενο του αρμόδιου τμήματος του ΕΟΠΠΕΡ υπήρξε ενημέρωση πως οι δύο φορείς που λείπουν εφ’ όσον τακτοποιήσουν τα διαδικαστικά θα λάβουν την σχετική άδεια.

Να τονίσουμε ότι ΔΕΝ υπάρχει αντίκτυπο στους ήδη πιστοποιημένους κατόχους πιστοποιητικών από τους φορείς που δεν βρίσκονται στη λίστα (ίσχυουν κανονικά όλα τα πιστοποιητικά), όμως μέχρι να λυθεί το ζήτημα οι φορείς που λείπουν από την παρακάτω λίστα δεν μπορούν να διενεργήσουν εξετάσεις.

Η λίστα σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ έχει τους εξής φορείς:

Η πηγή της λίστας βρίσκεται εδώ και μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή

Το κάθε μέρα επικοινώνησε και θα έχει σύντομα επίσημη πληροφόρηση από τους φορείς που δεν είναι στη λίστα ώστε να σας ενημερώσει σχετικά.


Εκπαιδευτικό υλικό για πιστοποίηση πληροφορικής