Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, η ΚΕΠΑ του Δήμου Βέροιας προσφέρει δύο υποτροφίες σε δύο νέους μαθητές στο τμήμα του βιολοντσέλου για δύο χρόνια. Οι μαθητές θα φοιτήσουν στο αντίστοιχο τμήμα του Δημοτικού Ωδείου, θα ενταχθούν στο μαθητολόγιο του Β’ εξαμήνου, και θα μετέχουν κανονικά σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του διδάσκονται στο Δημοτικό Ωδείο.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα οκτώ χρόνια. Οι αιτήσεις για τις θέσεις αυτές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου.
Πληροφορίες στο 2331078100.