Συγκροτήθηκε και το ψηφοδέλτιο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων στην Ημαθία.

Υποψήφιοι στην Ημαθία θα είναι οι :

Ν. Γαλλίκας
Α. Γουλτίδης
Γ. Δημητριάδης
Χ. Μακρυγιάννης
Γ. Μαλλιαρός

Μ.Παπαδοπούλου