Συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας τη Δευτέρα 10/11/2014 στις 6:00 μ.μ. Μεταξύ των 25 θεμάτων που θα συζητηθούν, το θέμα που αφορά την νέα κυκλοφοριακή μελέτη αναμένεται να είναι και το πιο ενδιαφέρον.

Αναλυτικά:

 • Επί εισήγησης της Ε.Π.Ζ. για τη νέα κυκλοφοριακή μελέτη και μελέτη στάθμευσης Δήμου Βέροιας (α΄ φάση)
 • Επί εισήγησης της Ε.Π.Ζ. για την τροποποίηση και την επικαιροποίηση των υπ’ αριθ. 274 και 407/2009 αποφάσεων του Δ.Σ., για την στάθμευση αστικών λεωφορείων στην οδό Τρεμπεσίνας.
 • Έγκριση ή μη ανυαμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2014.
 • Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου
 • Έγκριση ή μη έκδοσης ψηφίσματος συμπαράστασης στα αιτήματα των μαθητών Β΄θμιας Εκπαίδευσης.
 • Επί αιτημάτων των μισθωτών των καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας για τη μείωση του μισθώματος.
 • Έγκριση ή μη επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών.
 • Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 31/2014 απόφασης του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ», περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του, έτους 2014
 • Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση της ακίνητης περιουσίας του κληροδοτήματος Τσαρούχη
 • Επί εισήγησης της Ο.Ε. της Γ΄ Τριμηνιαίας Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014.
 • Έγκριση ή μη α) εκμίσθωσης του υπ. αριθ. 236 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Συκιάς και β) αναπλειστηριασμού σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη.
 • Έγκριση ή μη διενέργειας προμήθειας υλικών για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων».
 • Έγκριση ή μη διενέργειας προμήθειας υλικών για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων».
 • Έγκριση ή μη διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια Πινακίδων για τη σήμανση των αξιοθεάτων και μνημείων στη Βεργίνα».
 • Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευές σε παιδικές χαρές του Δήμου για την πιστοποίησή τους».
 • Επί αιτήματος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης για την παραχώρηση της χρήσης του Άλσους στο Φράγμα Αλιάκμονα, για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 • Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εξωτερικός αγωγός αποχέτευσης Πανόραμα-Γιοτζαλίκια-Φλαμουριές».
 • Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου (ύστερα από κλήρωση) και συγκρότηση
 • της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Τοποθέτηση εξωτερικών μονάδων κλιματισμού στον αύλειο χώρο του Δημαρχείου Βέροιας».
 • Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση της εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας παραγωγής βιοαερίου από αναερόβια επεξεργασία ζωικών υποπροϊόντων και αποβλήτων τυροκομείου της εταιρίας με την επωνυμία «BIO. ΒΕΡ. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας»
 • Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση της εγκατάστασης και λειτουργίας του «Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (1MWel) με Αεροποίηση Βιομάζας και συνοδή γεώτρηση»
 • Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση της λειτουργίας σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με την επωνυμία «ΚΟΥΜΑΡΙΑ» και κωδικό αριθμό «1002459» της εταιρίας με την επωνυμία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.»
 • Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον Χ.Στεφανίδη.
 • Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην Φ.Ψιλοπούλου
 • Έγκριση ή μη τροποποίησης της ερυθράς της οδού Ολυμπιάδος κατά μήκος του Ο.Τ. 291 στην περιοχή Εργατικών Κατοικιών.
 • Έγκριση ή μη α)έκτακτης μετακίνησης, β) εξόδων μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα και γ) ψήφιση της πίστωσης