Ο Δήμος Νάουσας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Νάουσας, στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ &  ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Νάουσας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα με τις εξής θεματικές ενότητες:

  1. Οικονομία-Επιχειρηματικόττα
  2. Ποιότητα Ζωής-Περιβάλλον
  3. Νέες Τεχνολογίες
  4. Γλώσσα και Επικοινωνία
  5. Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις
  6. Πολιτισμός και Τέχνη
  7. Προγράμματα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
  8. Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα επιμέρους προγράμματα κατάρτισης, καθώς και οι αιτήσεις εκπαιδευόμενων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάουσας www.naoussa.gr, ακολουθώντας το σχετικό σύνδεσμο (εικονίδιο).

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων ξεκινά την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου (ώρες 09:00-13:00).

Πληροφορίες – εγγραφές και δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Πολιτισμού στο Δημαρχείο Νάουσας, στα τηλ.: 23323 50338 & 50360. (Αρμόδιοι υπάλληλοι: Στάθης Τριανταφύλλου & Δημήτρης Πάζος).

Για την πλήρωση των τμημάτων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης-Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Περισσότερα ΕΔΩ.