Η διάθεση των καυσοξύλων λήγει την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014. Παρακαλούνται οι δικαιούχοι που δεν παρέλαβαν την ξυλεία τους να επικοινωνήσουν με το γραφείο της Δασικής Υπηρεσίας.

Πληροφορίες: Δήμος Νάουσας-Δ/νση Περιβάλλοντος, τηλ. 23323 50344.