Στην έκθεση γαστρονομίας και παραδοσιακής τέχνης «Black Sea Basin Traditional Crafts and Tastes Promotion Days» (19-21 Σεπτεμβρίου 2014) στο Τέκιρνταγκ (Ραιδεστό) της Τουρκίας συμμετείχε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Τουριστικά Μονοπάτια στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας» (Tourism Paths of the Black Sea Region – BSB Tour).

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρουσίασε πλήθος τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων της μακεδονικής γης, τα οποία συγκέντρωσαν το υψηλό ενδιαφέρον των επισκεπτών, με αποτέλεσμα  το ελληνικό περίπτερο να καταγραφεί το πρώτο σε επισκεψιμότητα στην έκθεση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, εκτός από την Ελλάδα και την Τουρκία, στην έκθεση γαστρονομίας και παραδοσιακής τέχνης «Black Sea Basin Traditional Crafts and Tastes Promotion Days», που πραγματοποιήθηκε ως δράση του έργου «Τουριστικά Μονοπάτια στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας», συμμετείχαν ως εταίροι η Βουλγαρία, η Μολδαβία, η Ουκρανία, η Γεωργία και η Αρμενία.