Θα συνεδριάσει την επικείμενη Δευτέρα 22/9 και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας. Η ατζέντα του συμβουλίου φέρει 35 θέματα ημερήσιας διάταξης, εκ των οποίων τα περισσότερα αφορούν εκλογή δημοτικών συμβούλων σε Ν.Π του Δήμου, τα 35 θέματα είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ1ο :Έγκριση ή μη αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2014.
ΘΕΜΑ2ο :Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της Ε.Γκούμα
ΘΕΜΑ3ο :Έγκριση ή μη της αριθ. 130/2014 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας, περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 58/2013 όμοιας, για την τιμολογιακή πολιτική των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Βέροιας.
ΘΕΜΑ4ο :Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ5ο :Ορισμός μελών Δ/κού συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ6ο :Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ7ο :Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας» και δ.τ. «ΚΑΠΑ».
ΘΕΜΑ8ο :Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θεανώ Ζωγιοπούλου»
ΘΕΜΑ9ο :Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ10ο :Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ11ο :Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.
ΘΕΜΑ12ο :Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων (μετά από κλήρωση) με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή παραλαβής έργων-εργασιών, που η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει τα 5.869,41€.
ΘΕΜΑ13ο :Ορισμός μελών επιτροπής προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων του Π.Δ. 5/86 για το Δ.Βέροιας και την περιφέρειά του.
ΘΕΜΑ14ο :Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους και συγκρότηση της επιτροπής ελέγχου παιδοτόπων.
ΘΕΜΑ15ο :Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή εκτίμησης και υπολογισμού ενίσχυσης των πληγέντων από φυσικές καταστροφές
ΘΕΜΑ16ο :Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή του άρθρου 3 του Ν.2734/1999, για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και χρήσης οικημάτων για άσκηση επαγγελματικού εταιρισμού.
ΘΕΜΑ17ο :Ορισμός δημοτικού συμβούλου ως αναπληρωτή του Δημάρχου στην Τριμελή Επιτροπή Χορήγησης Βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4264/2014.
ΘΕΜΑ18ο :Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (ύστερα από κλήρωση) με τον αναπληρωτή του και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων».
ΘΕΜΑ19ο :Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (ύστερα από κλήρωση) με τον αναπληρωτή του και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών πόλης»
ΘΕΜΑ20ο :Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (ύστερα από κλήρωση) με τον αναπληρωτή του και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία».
ΘΕΜΑ21ο :Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών έτους 2014 της Υπηρεσίας Καθαριότητας.
ΘΕΜΑ22ο :Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 218/2014 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π&Π.Α.», περί αποδοχής δωρεάς από το Ίδρυμα Βασιλείου Γ. Μελά.
ΘΕΜΑ23ο :Έγκριση ή μη α) κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 188 δημοτικού αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Άμμου για δεκαοκτώ (18) έτη και β) καταρτισμός των όρων εκμίσθωσης.
ΘΕΜΑ24ο :Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για τη νομιμοποίηση πρόχειρης κτηνοτροφικής εγκατάστασης των Φ.και Μ. Μαργαρίτη στην Τ.Κ. Σφηκιάς
ΘΕΜΑ25ο :Έγκριση ή μη χορήγησης παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στον Ν.Βασίλτση
ΘΕΜΑ26ο :Έγκριση ή μη προγράμματος εορτασμού της επετείου απελευθέρωσης της Βέροιας
ΘΕΜΑ27ο :Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοσης αναμνηστικού ιστορικού λευκώματος για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Βέροιας.
ΘΕΜΑ28ο :Έγκριση ή μη τροποποίησης των υπ’ αριθ. 3 και 141/2012 αποφάσεων του Δ.Σ. περί έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ. Βέροιας, Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ. και Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Δήμου Βέροιας για την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη και Υλοποίηση εφαρμογών γεωπληροφορικής, ΓΣΠ, χαρτογραφίας και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας στο Δ.Βέροιας» και υπογραφή νέας σύμβασης.
ΘΕΜΑ29ο :Έγκριση  ή μη ανανέωσης συνδρομής για την προμήθεια ηλεκτρονικού υλικού νομικής και  τεχνικής πληροφόρησης.
ΘΕΜΑ30ο :Έγκριση ή μη μετάβασης επίσημης αντιπροσωπείας του Δήμου στο Δήμο Ούζιτσε Σερβίας, στα πλαίσια εορταστικών εκδηλώσεων της πόλης.
ΘΕΜΑ31ο :Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών του Π.Βασιλείου από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας.
ΘΕΜΑ32ο :Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών της Μ.Βιδούρα από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας.
ΘΕΜΑ33ο :Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών του Α.Γκυλίρη από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας.
ΘΕΜΑ34ο :Επί αιτήματος του Συνδέσμου Εγκαταστατών και Συντηρητών Ανελκυστήρων Β.Ελλάδας για την παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ.
ΘΕΜΑ35ο :Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε., του Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Πατρίδας Δ.Δοβρά(Δ.Βέροιας)»