Στοιχεία τροχαίων ατυχημάτων ανά σοβαρότητα (θανατηφόρο – σοβαρό – ελαφρό) για το πρώτο εξάμηνο του 2013 και 2014 αντίστοιχα.

Ελαφρά μείωση παρατηρήθηκε στο σύνολο των ατυχημάτων που σημειώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2014 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο το 2013, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της αστυνομίας. Αναλυτικά, το πρώτο εξάμηνο του 2013 (1/1/2013 έως και 30/6/2013) σημειώθηκαν 5722 ατυχήματα εκ των οποίων τα 352 θανατηφόρα, 514 σοβαρά και 4856 ελαφρά ενώ για το πρώτο εξάμηνο του 2014 (1/1/2014 έως και 30/06/2014) σημειώθηκαν 5693 εκ των οποίων, 328 θανατηφόρα, 389 σοβαρά και 4976 ελαφρά ατυχήματα.

Δείτε τον παρακάτω συγκριτικό πίνακα

Θανατηφόρα / % επί του συνόλου ατυχημάτων Σοβαρά / % επί του συνόλου ατυχημάτων Ελαφρά / % επί του συνόλου ατυχημάτων
2013 352 / 6,15% 514 / 8,98% 4856 / 84,87%
2014 328 / 5,76% 389 / 6,83% 4976 / 87,41%
Διαφορά 24 (0,39%) 125 (2,15%) -120 (2,54%)

Στα θανατηφόρα ατυχήματα παρατηρείται μία μικρή μείωση (μόλις 24 θανατηφόρα ατυχήματα λιγότερα σε σχέση με το 2013) ενώ η διαφορά στα σοβαρά είναι μεγαλύτερη, φτάνοντας το 2,15% (125 ατυχήματα λιγότερα σε σχέση με το 2013).

Αυτό που κάνει εντύπωση είναι η αύξηση των ελαφρών ατυχημάτων (120 περισσότερα ατυχήματα με σχέση με το 2013) κατά 2,54%

Αξίζει να σημειωθεί ότι αν δούμε μακροπρόθεσμα τα αποτελέσματα των τροχαίων ατυχημάτων (σε βάθος 10ετίας) θα παρατηρήσουμε μία σημαντική μείωση στον αριθμό των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους ή τραυματίζονται σοβαρά ετησίως και αυτό οφείλεται τόσο στα μέτρα που λαμβάνει η τροχαία για την μείωση των ατυχημάτων, όσο και στην βελτίωση της οδηγική συμπεριφοράς των οδηγών.