Ανακοινώθηκαν οι επιτυχόντες μαθητές της Βέροιας στις Πανελλαδικές. Δείτε αναλυτικά:

Οι επιτυχόντες του 90% είναι:

1ο ΓΕΛ

2ο ΓΕΛ

3ο ΓΕΛ

4ο ΓΕΛ

5ο ΓΕΛ

Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια

Εσπερινό

1ο ΕΠΑΛ

3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ

Οι επιτυχόντες με το 10% είναι:

1ο ΓΕΛ

2ο ΓΕΛ

3ο ΓΕΛ

4ο ΓΕΛ

5ο ΓΕΛ

Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια