Συνεδριάζει για τελευταία φορά αλλά διπλά το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με Δήμαρχο την Χ.Ουσουλτζόγλου την Τετάρτη 20 Αυγούστου.

Στις 5.00 μμ θα συνεδριάσει για την έγκριση ή μη απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Βέροιας, διαχειριστικής περιόδου 2013.

Και στις 6.00μμ, θα συνεδριάσει με 31 θέματα ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα συζήτησης θα είναι:

 • Έγκριση ή μη τροποποίησης Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2014.
 • Έγκριση ή μη διενέργειας της προμήθειας υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τα έτη 2015-2016.
 • Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 198/2014 απόφασης του Ν.Π. με την επωνυμία «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.» επί του Απολογισμού του, οικονομικού έτους 2013.
 • Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 18/2014 απόφασης του Ν.Π. με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θ.Ζωγιοπούλου» επί του Απολογισμού του, οικονομικού έτους 2013.
 • Έγκριση ή μη τροποποίησης της αριθ. 149/2011 απόφασης του Δ.Σ. για την αντικατάσταση μέλους στο Δ/κό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας.
 • Έγκριση ή μη της αριθ. 219/2014 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί τροποποίησης του προϋπολογισμού και του Ετησίου Προγράμματος Δράσης, έτους 2014.
 • Έγκριση ή μη παράτασης της ασφάλισης τριών δημοτικών κτιρίων.
 • Καθορισμός ανώτατου ύψους του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015 των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Βέροιας.
 • Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών της εταιρείας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΩΝ» από τους υπ’ αριθ. 6, 6Α και 6Β/2014 χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας.
 • Έγκριση ή μη διενέργειας της προμήθειας σίτισης των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Βέροιας για το σχολικό έτος 2014-2015
 • Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών έτους 2014 της Υπηρεσίας Καθαριότητας.
 • Αποδοχή ή μη των ειδικών όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας» και εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή του συμφώνου αποδοχής των όρων ένταξής της.
 • Αποδοχή ή μη των ειδικών όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων-αντλιοστασίων Δ.Ε. Μακεδονίδος και Βεργίνας» και εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή του συμφώνου αποδοχής των όρων ένταξής της.
 • Έγκριση ή μη α) διενέργεια της προμήθειας κερασμάτων, αναμνηστικών πλακετών, δώρων και ειδών σημαιοστολισμού, β) δαπανών και διάθεσης των σχετικών πιστώσεων
 • Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων».
 • Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή 2ης ράμπας μεταφόρτωσης απορριμμάτων και επέκταση ράμπας μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών».
 • Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Βεργίνας».
 • Έγκριση ή μη έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά του Θ.Ζησιόπουλου
 • Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (ύστερα από κλήρωση) με τον αναπληρωτή του και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ Δ.Ε.»
 • Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (ύστερα από κλήρωση) με τον αναπληρωτή του και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΟΚ, ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΏΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ»
 • Επί εισήγησης Ο.Ε. της Β΄ Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014.
 • Καθορισμός χρονικών προθεσμιών για την κατάθεση δικαιολογητικών ανανέωσης επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
 • Επί αιτήματος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Μικρασιατών Ν.Ημαθίας, για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης διαφημιστικού χώρου για την προβολή δραστηριοτήτων του.
 • Επί αιτήματος του Οικολογικού Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ποντίων Παλατιτσίων για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης διαφημιστικού χώρου για την προβολή δραστηριοτήτων του.
 • Αποδοχή ή μη πρότασης της Movement Recordings να τεθεί υπό την αιγίδα του Δ.Βέροιας το Φεστιβάλ «Seli Mountain Gathering»
 • Επί αιτήματος του Λαογραφικού-Χορευτικού Συλλόγου Ντόπιων Μακροχωρίου και Περιχώρων για την παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου στη Δ.Κ.Μακροχωρίου για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης.
 • Έγκριση ή μη τροποποίησης της ερυθράς των οδών Στρ. Χανδρηνού και Γ.Ρίτσου, περιμετρικά του Ο.Τ. 631.
 • Έγκριση ή μη παράτασης των εργασιών του έργου «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Πατρίδας Δήμου Δοβρά»
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Μακεδονίδος».
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δήμου Μακεδονίδος».
 • Έγκριση ή μη α) 1ου Α.Π.Ε., β) διάθεσης απροβλέπτων δαπανών και γ) Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία».