Συνεχίζεται η διανομή καυσόξυλων στους δημότες από το Δημοτικό Δάσος, με σκοπό την κάλυψη αναγκών θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2014-2015. Η διανομή στους δικαιούχους, η οποία εντάσσεται στις δράσεις κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Νάουσας, γίνεται με την εποπτεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου σύμφωνα με τη διαδικασία και το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί και αναρτηθεί στην είσοδο του Δημαρχείου.

Ο Δήμαρχος Νάουσας κ. Αναστάσιος Καραμπατζός, επισκέφθηκε ένα από τα κεντρικά σημεία διανομής που βρίσκεται στην περιοχή «Γεφυρούδια» του Βερμίου και ενημερώθηκε από τον υπεύθυνο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και από συνεργεία των υλοτόμων για την εξέλιξη της διάθεσης ξυλείας, η οποία ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα και θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα. Διαπιστώθηκε ότι η διανομή των καυσόξυλων στους δικαιούχους γίνεται κανονικά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.