Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Νάουσας ανακοινώθηκαν οι δικαιούχοι στους οποίους θα διατεθεί ξυλεία από το δημοτικό δάσος, με σκοπό την κάλυψη αναγκών θέρμανσης κατά τη χειμερινή περίοδο 2014-2015, και η διανομή θα ξεκινήσει από το πρωί της Παρασκευής 8 Αυγούστου.

Ειδικότερα, η αρμόδια Διαπαραταξιακή Επιτροπή, που ορίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, ολοκλήρωσε την επεξεργασία των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από τους δημότες και κατέληξε στην επιλογή των 522 δικαιούχων, οι οποίοι πληρούν τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια που έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή.

Η ποσότητα που θα διατεθεί σε κάθε δικαιούχο είναι 5 τόνοι. Επισημαίνεται ότι, η τιμή έχει οριστεί από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου και καλύπτει μόνο τα έξοδα υλοτόμησης, μεταφοράς στους δασικούς δρόμους απ’ όπου θα παραλαμβάνονται από τους δικαιούχους και θα μεταφέρονται με δικά τους έξοδα από το βουνό στην κατοικία τους. Τονίζεται ότι ο Δήμος Νάουσας δεν έχει κανένα έσοδο από τη διάθεση της ξυλείας. Επίσης, από τη Δασική Υπηρεσία του Δήμου θα γίνεται αυστηρός έλεγχος τόσο κατά τη διάρκεια της διάθεσης καυσόξυλων, όσο και κατά την παραλαβή-αποθήκευσή τους, ώστε να αποφευχθούν παρανομίες. Τονίζεται ότι, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι άλλος είναι ο δικαιούχος και άλλος παρέλαβε και κατανάλωσε την ξυλεία, θα επιβάλλονται τσουχτερά πρόστιμα και όλες οι νόμιμες κυρώσεις.

Οι καταστάσεις με τα ονόματα των δικαιούχων και το πρόγραμμα διανομής έχουν αναρτηθεί στο ισόγειο του Δημαρχείου και οι δικαιούχοι δεν θα ειδοποιούνται τηλεφωνικώς. Η παραλαβή των καυσόξυλων θα γίνεται αυτοπροσώπως από τους δικαιούχους στο χώρο παραλαβής, επιδεικνύοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή με ειδική εξουσιοδότηση. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που κάποιος δικαιούχος ΔΕΝ παραλάβει την ξυλεία του την ημερομηνία που έχει καθοριστεί στη σχετική κατάσταση (υπάρχει αναρτημένη στο ισόγειο του Δημαρχείου), αυτόματα μετατίθεται στο τέλος της λίστας.

Για τη διευκόλυνση της εξυπηρέτησης των δημοτών, οι καταστάσεις με το πρόγραμμα διανομής έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάουσας www.naoussa.gr

Πληροφορίες: Δ/νση Περιβάλλοντος Δήμου Νάουσας, αρμόδια κα. Μόρφω Σκόδρα, τηλ. 23323 50344.