Την πρόσληψη εβδομήντα δύο (72) ατόμων. Συγκεκριμένα 62 θέσεις ΠΕ Γεωπόνων και 10 θέσεις ΠΕ Κτηνιάτρων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών (ανά την Επικράτεια) του ΕΛ.Γ.Α., που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής, ανακοίνωσε ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ.