Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας στις 14-7-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2014.
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση ή μη ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων έτους 2013 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ» Βέροιας.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση ή μη παρακράτησης ή επιστροφής ποσών που αντιστοιχούν σε κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος σχολικών μονάδων, από την Α΄θμια και Β΄θμια Σχολική Επιτροπή.
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της αριθ. 393/2012 απόφασης Δ.Σ.. περί έγκρισης α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ. Βέροιας και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης για διάθεση προσωπικού, β) εξουσιοδότησης της Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και γ) ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης.
ΘΕΜΑ 5ο : Καθορισμός ανώτατου ύψους του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015 των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Βέροιας.
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση ή μη διενέργειας της προμήθειας υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τα έτη 2015-2016.
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση ή μη διενέργειας της προμήθειας α) τροφίμων και β) γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό, για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και Επιχειρήσεων, για το έτος 2015.
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση ή μη α) διενέργειας της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας, β) πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων και γ) διαπραγμάτευσης-απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας
ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση ή μη διενέργειας της προμήθειας υλικών για την κατασκευή δικτύου δημοτικού φωτισμού.
ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση ή μη διενέργειας της προμήθειας υλικών (χάρτινες σακούλες)
ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση ή μη α) διενέργειας της προμήθειας κερασμάτων για το έτος 2013 και β) δαπάνης και διάθεσης της πίστωσης δημοσίων σχέσεων.
ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση ή μη απευθείας μίσθωσης ακινήτων για την προσωρινή κάλυψη αναγκών στέγασης σχολικών μονάδων Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης.
ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού για την «Προμήθεια υπολειπόμενου εξοπλισμού των ειδικών σχολείων του Δήμου Βέροιας μετά την 2η κατακύρωση».
ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση ή μη ισολογισμού και απολογισμού του κληροδοτήματος Τσαρούχη.
ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή βάσης αγάλματος».
ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση οδών πόλης».
ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών αποχέτευσης Πανοράματος».
ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εξωτερικός αγωγός αποχέτευσης Πανόραμα Γιοτζαλίκια Φλαμουριές».
ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης της υδραυλικής μελέτης με τίτλο «Αντιπλημμυρική μελέτη Τριποτάμου»
ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση ή μη α) κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 188 δημοτικού αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Άμμου για δεκαοκτώ (18) έτη και β) καταρτισμός των όρων εκμίσθωσης.
ΘΕΜΑ 21ο : Επί αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς» για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης διαφημιστικού χώρου για την προβολή δραστηριοτήτων του.
ΘΕΜΑ 22ο : Επί αιτήματος του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ» για την παραχώρηση της χρήσης του Περιβάλλοντος χώρου της Εβραϊκής Συναγωγής.
ΘΕΜΑ 23ο : Επί αιτήματος της Κ.Ν.Ε. για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της Πλατείας Ελιάς.
ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών του Γ.Γκαντά από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας.
ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών της Μ.Τζιούρτζια από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας.
ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών της εταιρείας «ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.» από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας.
ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. από χρηματικό κατάλογο έτους 2012.
ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Βεργίνας».
ΘΕΜΑ 29ο : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού Σχολείου Ταγαροχωρίου».
ΘΕΜΑ 30ο : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Τοποθέτηση εξωτερικών μονάδων κλιματισμού στον αύλειο χώρο του Δημαρχείου Βέροιας».