Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει Διαγωνισμό για την πρόσληψη 122 υπαλλήλων του Κλάδου Κύριου Προσωπικού, για την κάλυψη αναγκών των Μονάδων του Δικτύου της στην Περιφέρεια.

Προκήρυξη Διαγωνισμού
Σχολές -Τμήματα Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.