Ολοκληρώθηκε από την Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων η κατάταξη και επιλογή των ωφελουμένων για ένταξη στο έργο «Σχέδιο τοπικής συνεργασίας υπέρ της απασχόλησης στο Δήμο Νάουσας» το οποίο υλοποιεί η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συνεργασία με πυξίδα την απασχόληση».

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα οριστικά αποτελέσματα ανά κατηγορία:

Πίνακας κατάταξης ωφελουμένων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας
Πίνακας κατάταξης επιλαχόντων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας
Πίνακας απορριπτέων
Πίνακας εκδίκασης ενστάσεων

Η δημοσιοποίηση γίνεται βάσει του αριθμού του Δελτίου Ταυτότητας και του Αριθ. Πρωτ. της αίτησης.

Επισυνάπτονται τα αρχεία με τους σχετικούς πίνακες κατάταξης ΕΔΩ