Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση, η Επιτροπή Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας Αγίας Τριάδας Νάουσας θα προσλάβει για τις ανάγκες της κατασκήνωσης και για το διάστημα από 29-06-2014 έως 26-07-2014 τις κάτωθι ειδικότητες εποχικού βοηθητικού προσωπικού:

Α/Α Ειδικότητα Αριθμός εργαζομένων
1. μάγειρας ΔΕ 1
2. βοηθός μάγειρα ΥΕ 1
3. εργάτρια καθαριότητας ΥΕ 1
4. φύλακας ΥΕ 1
5. λατζέρα ΥΕ 1
6. εργάτης τραπεζοκόμος ΥΕ 1
7. νοσοκόμα ΤΕ 1
ΣΥΝΟΛΟ: 7

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας την Πέμπτη 26-06-2014 από ώρες 10:00΄ π.μ. έως 13:00΄ μ.μ. και την Παρασκευή από 09:00΄ π.μ. έως 11:00΄

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ