Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας τη Δευτέρα 23/6/2014 και ώρα 15:00 με 11 θέματα:

1ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2014.

2ο :Έγκριση ή μη α) κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης αγρού της ακίνητης περιουσίας του κληροδοτήματος Τσαρούχη, β) καταρτισμός όρων εκμίσθωσης και γ) ορισμός τριμελούς επιτροπής

3ο :Έγκριση ή μη της αριθ. 166/2014 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί τροποποίησης του προϋπολογισμού και του Ετησίου Προγράμματος Δράσης, έτους 2014.

4ο : Αποδοχή ή μη αιτημάτων του αναδόχου της Πράξης «Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης καυσίμων με εφαρμογή στα δημοτικά οχήματα και τα δημοτικά κτίρια του Δ.Βέροιας και σύστημα βελτιστοποίησης της αποκομιδής των απορριμμάτων».

5ο :Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενδοδημοτική Οδοποιία»

6ο :Έγκριση ή μη παραχώρησης της χρήσης χώρου στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης «ΔΕΣΜΟΣ»

7ο :Έγκριση ή μη εξόφλησης οφειλής του Γ. Γιουβαντσικλάρ σε δόσεις.

8ο :Έγκριση ή μη διαγραφής ποσού της Λ.Παρασκευοπούλου από χρηματικό κατάλογο παρελθόντος έτους.

9ο :Έγκριση ή μη διαγραφής ποσού του Σ.Παρασχάκη από χρηματικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου.

10ο: Έγκριση διαγραφής ποσο του Κ.Παπαδόπουλου από χρηματικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου.

11ο :Έγκριση ή μη α) του 1ου ΑΠΕ, β) της διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών και γ) του ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Συντήρηση οδών πόλης».