Όλες οι σχολές και τα τμήματα από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα  (ΤΕΙ) είναι ταξινομημένα σε 5 επιστημονικά πεδία, ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο.

Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο βρίσκονται οι Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες όπου ανήκουν κυρίως θεωρητικές σχολές.

Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο βρίσκονται οι σχολές Θεοτικών Επιστημών.

Στο τρίτο πεδίο είναι οι σχολές Υγείας ενώ στο τέταρτο και στο πέμπτο πεδίο ανήκουν Τεχνολογικών επιστημών και Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης αντίστοιχα.

Αναλυτικά

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες 

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές Επιστήμες 

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας 

 4ο Επιστημονικό Πεδίο: Τεχνολογίες Επιστήμες

 5ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης