Από τις 5 Ιουνίου, ημερομηνία κατά την οποία κυκλοφόρησε το ΦΕΚ B 1432 – 04.06.2014 με την σχετική Κοινή Υπουργική απόφαση, τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός βάσει του οποίου θα απονέμεται το ελληνικό σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.
Συνοπτικά, σύμφωνα με τον κανονισμό τα προϊόντα στα οποία απονέμεται το ελληνικό σήμα είναι τα:

 1. «Είδη γάλακτος» που διατίθενται στην κατανάλωση, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 80 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
 2. «διατηρημένα γάλατα, μερικά και ολικά αφυδατωμένα», όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του άρθρου 80(α) του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
 3. «αφρόγαλα», «βούτυρο» και «γαλακτικές λιπαρές ύλες», όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 81 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
 4. «γιαούρτι», όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 82 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
 5. «τυροκομικά προϊόντα», όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 83 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
 6. «ρυζόγαλο», «κρέμα» και «επιδόρπια με βάση το γάλα», όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 84 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

Φορέας απονομής του εν λόγω σήματος ορίζεται ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ − ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. − ΔΗΜΗΤΡΑ).

Επίσης, για την απονομή του ελληνικού Σήματος στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα, πρέπει να τηρούνται οι κάτωθι απαιτήσεις:

 1. Το γάλα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των προϊόντων του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού, να προέρχεται από κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα.
 2. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας και συσκευασίας γάλακτος, καθώς και οι εγκαταστάσεις παραγωγής και συσκευασίας γαλακτοκομικών προϊόντων, να εδρεύουν στην Ελλάδα.
 3. Τα προϊόντα του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού που χρησιμοποιούνται ως συστατικά σε άλλα προϊόντα του ιδίου άρθρου, να είναι ελληνικής προέλευσης.
 4. Το ρύζι που χρησιμοποιείται ως συστατικό του προϊόντος «ρυζόγαλο», να είναι ελληνικής προέλευσης.
 5. Το γάλα και τα προϊόντα γάλακτος που χρησιμοποιούνται στα «επιδόρπια με βάση το γάλα», να είναι ελληνικής προέλευσης.
 6. Το μέλι που χρησιμοποιείται στα «επιδόρπια με βάση το γάλα», να είναι ελληνικής προέλευσης.
 7. Να καθιερώνεται και να τηρείται διαδικασία ιχνηλασιμότητας που περιλαμβάνει:
  1. Τον έλεγχο της ελληνικής προέλευσης του παραλαμβανόμενου γάλακτος,
  2. Τη διασφάλιση της συνέχειας της ιχνηλασιμότητας κατά τη διάρκεια των οποιοδήποτε ενδιάμεσων παραγωγικών διαδικασιών στην Επιχείρηση,
  3. Τον έλεγχο της ταυτότητας των παραγόμενων τελικών προϊόντων που εξέρχονται από την Επιχείρηση, διατηρούμενης της δυνατότητας ανάστροφης επιβεβαίωσης της ιχνηλασιμότητας.

Σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται ο σαφής διαχωρισμός του γάλακτος ελληνικής προέλευσης, από γάλα άλλης προέλευσης, σε όλα τα στάδια παραγωγικών διαδικασιών.

Πηγή: paseges.gr