Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Γεωργία ακριβείας και αγροτικοί συνεργατικοί σχηματισμοί (Clusters) βασισμένοι στη γεωργία ακριβείας» συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας στη Νέα Μάδυτο του Δήμου Βόλβης.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμου Βόλβης και της Τοπικής Κοινότητας Ν. Μαδύτου, καθώς και πλήθος αγροτών και εκπροσώπων αγροτικών συνεταιρισμών.

Ομιλητές ήταν οι Θεοδόσης Παπαθεοδοσίου (γεωπόνος – συνεργάτης ΑΠΘ), Άγγελος Πατάκας (καθηγητής Φυτολογίας – Δενδροκομίας – Πανεπιστημίου Πατρών), Θωμάς Θωμίδης (καθηγητής Φυτοπαθολογίας – Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης), Δημήτριος Κουβάς (υπεύθυνος Marketing –Scientact Α.Ε.).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν στις ομάδες αγροτών της περιοχής και σε άλλους δυνητικά ωφελούμενους οι βασικές πρακτικές της γεωργίας ακριβείας, τρόποι ορθολογικής χρήσης των παραγωγικών πόρων, τα οφέλη που αποκομίζονται από την εφαρμογή της γεωργίας ακριβείας, καθώς και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες σχετικά με τους αγροτικούς συνεργατικούς σχηματισμούς (clusters), που βασίζονται στη γεωργία ακριβείας, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “CLUSTERPOLISEE-Smarter Cluster Policies for South East Europe” – «Εξυπνότερες Πολιτικές που αφορούν τους συνεργατικούς σχηματισμούς στη νοτιοανατολική Ευρώπη», του Διακρατικού Προγράμματος Συνεργασίας South East Europe – SEE Programme, στο οποίο η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει ως εταίρος, μαζί με άλλους 24 εταίρους από 12 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Αντικείμενο του έργου “CLUSTERPOLISEE” αποτελεί η ανάπτυξη ευφυών πολιτικών σε κάθε επιλέξιμη περιοχή, με στόχο τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών “Clusters”, με ιδιαίτερη έμφαση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει να αναδείξει η κάθε περιοχή-εταίρος. Στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πρωταγωνιστεί ο αγροτικός τομέας, όπου μέσω της εφαρμογής μιας στοχευμένης στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης, στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του έργου, υλοποιούνται οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για τους Αγροτικούς Συνεργατικούς Σχηματισμούς (Clusters), που βασίζονται στη γεωργία ακριβείας.