Προκυρήχθηκε το έργο “Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (training voucher) της κατάρτισης ανέργων δημοσιογράφων με σκοπό την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης και στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου” για την επιχορήγηση με επιταγή κατάρτισης (training voucher) ανέργων δημοσιογράφων με σκοπό την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Η επιχορήγηση αφορά ανέργους δημοσιογράφους και περιλαμβάνει κατάρτιση διάρκειας 300 ωρών σε προγράμματα με αντικείμενο την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δημοσιογράφου με Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας, καθώς και πιστοποίηση των γνώσεων που αποκτώνται από αυτά. Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ) που θα περιληφθούν στο μητρώο ΚΔΒΜ της ΕΣΗΕΑ.

Οι άνεργοι δημοσιογράφοι θα επιλεγούν με διαδικασία online αίτησης και μοριοδότηση, θα ενταχθούν σε Μητρώο Ωφελουμένων και θα λάβουν μία επιταγή κατάρτισης (training voucher) για την πληρωμή του προγράμματος, ενώ με την ολοκλήρωσή του θα καταβληθεί στον άνεργο Εκπαιδευτικό Επίδομα. Το κόστος ανά ώρα υπολογίζεται στα 5 ευρώ ενώ το συνολικό ποσό για κάθε δικαιούχο είναι 1500€.

Ποιοι έχουν το δικαίωμα συμμετοχής

  • Ωφελούμενοι από τη δράση αυτή είναι άνεργοι δημοσιογράφοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων της ΕΣΗΕΑ, της Ε.Σ.Η.Ε.Μ-Θ, της Ε.Σ.Η.Ε.Θ.ΣΤ.ΕΛ.Ε., της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. και της Ε.Σ.Π.Η.Τ. ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • Οι Ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να έχουν παρακολουθήσει ή να παρακολουθούν άλλο πρόγραμμα κατάρτισης, που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ, το τρέχον (2014) και προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2013).
  • Θα επιλεγούν συνολικά 872 άνεργοι δημοσιογράφοι από τις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης.

Υποβολή αίτησης συμμετοχής-Προθεσμίες

Δείτε εδώ την προκύρηξη

Κάντε εδώ την αίτηση ηλεκτρονικά