Δημοτικές Εκλογές 2014 – Δήμος Αλεξάνδρειας

Η ανανέωση των αποτελεσμάτων γίνεται αυτόματα