Από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Π.Ε. Ημαθίας ανακοινώθηκε ότι ξεκίνησε η ανανέωση των δελτίων κυκλοφορίας ΑμΕΑ (πάσο) για το 2014. Η ανανέωση και η έκδοση δελτίων γίνεται από την Διεύθυνση Υγείας και από τα ΚΕΠ. Η έκδοση των νέων δελτίων και η θεώρηση των παλαιών ξεκινάει από 15-04-2014 και λήγει στις 31-12-2014. Η ισχύς των δελτίων που θεωρήθηκαν το 2013 παρατείνεται έως και 31-05-2014.