Σήμερα συζητήθηκε η ένσταση του κου Σκουμπόπουλου. Κατά τη συζήτηση της ένστασης του κου Σκουμπόπουλου, ο οποίος παραστάθηκε διά της πληρεξουσίας Δικηγόρου Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Ελευθερίας Παλουκίδου, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας, οι καθ΄ων συνδυασμοί ήταν απόντες, με εξαίρεση αυτού του κου Βοργιαζίδη.

Ο τελευταίος παρέστη διά του πληρεξουσίου δικηγόρου του, ο οποίος δήλωσε ότι «Θεωρούμε την ένσταση του κου Σκουμπόπουλου βάσιμη, καθώς παραβιάζεται το δικαίωμα του εκλέγειν των ψηφοφόρων και του εκλέγεσθαι των υποψηφίων». Η απόφαση αναμενόταν μέχρι τις 12:00, ωστόσο ακόμη δεν έχει εκδοθεί.