Πώς ψηφίζουμε στις Δημοτικές εκλογές και Πόσους σταυρούς βάζουμε;

Δείτε αναλυτικά:

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

α)Μπορούμε να σταυρώσουμε από έναν έως τρεις από τους υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους της εκλογικής περιφέρειας Βέροιας

β)Επιπλέον ένα σταυρό σε ένα Δημοτικό Σύμβουλο των λοιπών περιφερειών: Απ.Παύλου ή Βεργίνας ή Δοβρά ή Μακεδονίδος.

γ)Για την Δημοτική Κοινότητα Βέροιας βάζουμε από έναν έως δυο (1-2) σταυρούς. Για τις υπόλοιπες Τοπικές Κοινότητες βάζουμε έναν σταυρό στην τοπική κοινότητα που ψηφίζουμε: Αγ.Βαρβάρα, Άμμο, Ασώμματα, Γεωργιανοί, Καστανιά, Κ.Βέρμιο, Κουμαριά, Ράχη, Τριπόταμο.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ

α)Μπορούμε να σταυρώσουμε από έναν έως τρεις από τους υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους της εκλογικής περιφέρειας Απ.Παύλου.

β)Επιπλέον έναν σταυρό σε ένα Δημοτικό Σύμβουλο των λοιπών περιφερειών: Βέροιας ή Βεργίνας ή Δοβρά ή Μακεδονίδος.

γ)Για την Δημοτική Κοινότητα Βέροιας βάζουμε από έναν έως δυο (1-2) σταυρούς. Για τις υπόλοιπες Τοπικές Κοινότητες βάζουμε έναν σταυρό στην τοπική κοινότητα που ψηφίζουμε: Διαβατό, Κουλούρα,Λυκογιάννη, Νικομήδεια

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΕΡΓΙΝΑΣ

α)Μπορούμε να σταυρώσουμε από έναν έως τρεις από τους υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους της εκλογικής περιφέρειας Βεργίνας.

β)Επιπλέον ένα σταυρό σε ένα Δημοτικό Σύμβουλο των λοιπών περιφερειών: Βέροιας ή Απ.Παύλου ή Δοβρά ή Μακεδονίδος.

γ)Για την Δημοτική Κοινότητα Βέροιας βάζουμε από έναν έως δυο (1-2) σταυρούς. Για τις υπόλοιπες Τοπικές Κοινότητες βάζουμε έναν σταυρό στην τοπική κοινότητα που ψηφίζουμε: Βεργίνας, Μετόχι, Παλατίτσια, Συκιά.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΟΒΡΑ

α)Μπορούμε να σταυρώσουμε από έναν έως τρεις από τους υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους της εκλογικής περιφέρειας Δοβρά.

β)Επιπλέον ένα σταυρό σε ένα Δημοτικό Σύμβουλο των λοιπών περιφερειών: Βέροιας ή Απ.Παύλου ή Βεργίνας ή Μακεδονίδος.

γ)Για την Δημοτική Κοινότητα Βέροιας βάζουμε από έναν έως δυο (1-2) σταυρούς. Για τις υπόλοιπες Τοπικές Κοινότητες βάζουμε έναν σταυρό στην τοπική κοινότητα που ψηφίζουμε: Αγ.Μαρίνας, Αγ.Γεώργιος,Πατίδα, Τρίλοφος, Φυτειά.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ

α)Μπορούμε να σταυρώσουμε από έναν έως τρεις από τους υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους της εκλογικής περιφέρειας Μακεδονίδος.

β)Επιπλέον ένα σταυρό σε ένα Δημοτικό Σύμβουλο των λοιπών περιφερειών: Βέροιας ή Απ.Παύλου ή Βεργίνας ή Δοβρά.

γ)Για την Δημοτική Κοινότητα Βέροιας βάζουμε από έναν έως δυο (1-2) σταυρούς. Για τις υπόλοιπες Τοπικές Κοινότητες βάζουμε έναν σταυρό στην τοπική κοινότητα που ψηφίζουμε: Δάσκιο, Πολυδένδι, Ριζώματα, Σφηκιά