Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο σχετικό δελτίο τύπου, κατά την προεκλογική περίοδο για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών του Μαΐου 2014 και σύμφωνα με την υπ. αριθμ. απόφ. ΥΠ. ΕΣ. 10474/13-03-2014(ΦΕΚ Β649), για την προβολή των συνδυασμών των υποψηφίων των εκλογών διατίθεται χώρος προβολής από τα δημοτικά συμβούλια, όπως ορίζεται με τις διατάξεις της παρ1 του α10 του Ν.4239/2014, του α44 του ΠΔ26/2012, της παρ2 του α5 του Ν3870/2010, των άρθρων 1,2,3,4,5 του Ν2946/2001 και κάθε άλλη σχετική διάταξη.

Ακολουθώντας την παραπάνω απόφαση του Υπ. Εσωτερικών και σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία οι χώροι προβολής των υποψήφιων συνδυασμών, που μετέχουν στις εκλογές, όπως και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίστηκαν από το δήμο με την υπ’ αρ. 164/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, μετά την τοποθέτηση των σχετικών ταμπλό, οι συνδυασμοί οφείλουν να φροντίζουν για την ευπρεπή εμφάνιση των προκαθορισμένων χώρων που τους διατίθενται και η επικόλληση εντύπων σε κάθε άλλο χώρο που δεν ορίζεται για αυτή τη χρήση δεν επιτρέπεται.

Η ανάρτηση αφισών ή άλλων εντύπων σε διαφορετικούς από τους προκαθορισμένους χώρους, η αυξημένη διασπορά σε κοινόχρηστους χώρους εντύπων, καρτών και φυλλαδίων προκαλούν την αισθητική των συμπολιτών μας, δημιουργούν μια αίσθηση άναρχου τοπίου στην πόλη και δυσχεραίνουν αφάνταστα το έργο της υπηρεσίας Καθαριότητας.

Παρακαλούνται όλοι οι υπεύθυνοι προβολής των υποψήφιων συνδυασμών που μετέχουν στις εκλογές να βοηθήσουν ώστε η πόλη να διατηρηθεί καθαρή, απαλλαγμένη από κάθε είδους “προεκλογικούς ρύπους”.
Είναι ευθύνη όλων μας να κάνουμε το ΣΗΜΕΡΑ καλύτερο.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ