Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12/5 η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Οικογενειών & Φίλων για την Ψυχική Υγεία (Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.) Ημαθίας, στην οποία συζητήθηκαν διάφορα θέματα και έγινε η εκλογή του νέου Δ.Σ.
Τα θέματα που απασχόλησαν τη Συνέλευση, ήταν η στέγαση του Συλλόγου και η δημιουργία Στέγης Δημιουργίας με διάφορα τμήματα και ψυχολογικές υποστηρίξεις, η ανυπαρξία στο Νομό οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας για την ψυχική υγεία, η λειτουργία των Επιτροπών των Κ.Ε.Π.Α. και άλλα.

Για τα θέματα αυτά αποφασίστηκε μια σειρά ενεργειών και παρεμβάσεων για την προώθησή τους.

Στη συνέχεια έγινε η εκλογή του νέου Δ.Σ. και της Ε.Ε. του Συλλόγου και η συγκρότηση του νέου Δ.Σ. έχει όπως παρακάτω :

Πρόεδρος : Γιώργος Σαλιάγκας τηλ. 6973738544
Αντ/δρος : Ιωάννα Κωνσταντή τηλ. 6980946026
Γεν. Γραμματέας : Μαρία Ντέντου τηλ. 6972833215
Ταμίας : Ευδοξία Μαργαρίτη τηλ. 6974461336
Μέλος : Μαίρη Πλουμπίδου τηλ. 6978871240

Για την Ελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν η Ελένη Βαλταδώρου και ο Σωτήρης Διαμαντόπουλος.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα λυθεί το πρόβλημα της στέγασης του Συλλόγου και για το λόγο αυτό το Δ.Σ. , προκειμένου να συγκροτήσει και την Επιστημονική Επιτροπή, με τη συνεργασία της οποίας θα αποφασίζονται οι δράσεις και η λειτουργία των τμημάτων, ΚΑΛΕΙ τους Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους του Νομού που επιθυμούν να συμβάλλουν εθελοντικά στο Σύλλογο, να επικοινωνήσουν με το Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους.