Την πρώτη και την δεύτερη ενότητα των θέσεων του συνδυασμού του έδωσε αναλυτικά στη δημοσιότητα ο Κ.Καραπαναγιωτίδης.

Η πρώτη ενότητα

ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ pr 4-5 (1)

Η δεύτερη ενότητα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 7-8