Καλούνται οι ιδιοκτήτες σημείων υδροληψίας από επιφανειακά ή υπόγεια συστήματα (πομόνες, γεωτρήσεις, πηγάδια κτλ), να εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) .

Αιτήσεις υπάρχουν στο Δήμο Βέροιας Τμήμα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, Βικέλα 4, Βέροια – ισόγειο καθώς επίσης και στο διαδίκτυο (Απόφαση αριθμ. οικ. 145026/10.1.2014-ΦΕΚ Β’ 31/14-1-2014).

Τονίζεται ότι όσοι δεν φροντίσουν μέχρι τις 15 Μαΐου 2014 να δηλώσουν τις εκμεταλλεύσεις σημείων υδροληψίας που διαθέτουν, θα υποστούν τις προβλεπόμενες κυρώσεις του νόμου με επιβολή προστίμου.