Ο Δήμος Βέροιας σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας και την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Ενώσεων Γονέων και Κηδεμόνων Ημαθίας προσκαλούν τις σχολικές μονάδες, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βέροιας, να συμμετέχουν στη συγκέντρωση χρησιμοποιημένων βρώσιμων ελαίων (τηγανελαίων). Ο Δήμος Βέροιας έχει υπογράψει προγραμματική σύμβαση με το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με τη διαχείριση των ελαίων και την παραγωγή βιοκαύσιμου.

Τα χρησιμοποιημένα βρώσιμα έλαια συνήθως καταλήγουν μετά τη χρήση τους στην αποχέτευση ή ως απορρίμματα στο ΧΥΤΑ ενώ ελάχιστες ποσότητες αυτών ανακυκλώνονται. Τα προβλήματα που δημιουργούνται από την ακατάλληλη διάθεση του τηγανέλαιου επιβαρύνουν σημαντικά το περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ένα λίτρο (1 ℓ) τηγανέλαιου μπορεί να ρυπάνει ένα εκατομμύριο (1.000.000 ℓ) νερού. Επιπλέον ως υγρά απόβλητα, προκαλούν συσσώρευση λιπών στις αποχετεύσεις και δημιουργούν προβλήματα στο αποχετευτικό δίκτυο και στη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού.

Η διαχείριση, η οποία επιχειρείται, έχει ως στόχο της τη συγκέντρωση των χρησιμοποιημένων βρώσιμων ελαίων και την αξιοποίησή τους με ανταποδοτικά οφέλη για τους δημότες του Δήμου Βέροιας. Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και στην ενεργή συμμετοχή όλων των πολιτών, ειδικότερα δε των μαθητών – αυριανών πολιτών, για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και τέλος στην παγκόσμια προσπάθεια που γίνεται για την αντιστροφή των κλιματικών αλλαγών.

Διαδικασία συλλογής

Τα χρησιμοποιημένα τηγανέλαια (ελαιόλαδο, ηλιέλαιο, αραβοσιτέλαιο, πυρηνέλαιο, βαμβακέλαιο, σογιέλαιο, φοινικέλαιο, κραμβέλαιο, σησαμέλαιο κ.ά.) αφού κρυώσουν και στραγγιστούν, τοποθετούνται σε πλαστικά δοχεία νερού ή λαδιού και μεταφέρονται στη σχολική μονάδα, σε χώρο που έχει οριστεί για τη συγκέντρωσή τους.

Ο/Η Διευθυντής/-τρια της σχολικής μονάδας επικοινωνεί με τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Βέροιας για τη συλλογή αυτών. Ο υπάλληλος που πραγματοποιεί την παραλαβή σημειώνει την επωνυμία του σχολείου στα δοχεία και καταγράφει τον αριθμό τους.

Τα συγκεντρωμένα βρώσιμα έλαια παραδίδονται στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. Το αρμόδιο εργαστήριο του τμήματος Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι. μετατρέπει την παραλαμβανόμενη ποσότητα σε βιοκαύσιμο με την προβλεπόμενη διαδικασία (μετεστερεοποίηση) και αποδίδει στο Δήμο το 51% της παραγόμενης ποσότητας βιοκαύσιμου. Το παραγόμενο καύσιμο υποβάλλεται στις απαραίτητες μετρήσεις για την πιστοποίηση των προδιαγραφών καυσίμου που θέτουν οι εθνικές και κοινοτικές οδηγίες.

Στη συνέχεια, ο Δήμος Βέροιας φροντίζει για την αναλογική διάθεση του παραγόμενου καυσίμου στα δημοτικά κτήρια, με προτεραιότητα στις σχολικές μονάδες, ως καύσιμο θέρμανσης, καθώς – όπως έχει ήδη αναφερθεί – αυτό πληρεί τις προδιαγραφές για καύση από τις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις θέρμανσης.

Καλούμε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο/η φορέα ή πολίτη (υπηρεσία, σύλλογο, εταιρία ή ιδιώτη) που επιθυμεί να συμμετέχει στην παραπάνω δράση, να επικοινωνήσει για περισσότερες πληροφορίες με το Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου Βέροιας (τηλέφωνα επικοινωνίας: 2331350634,592 & 595).

Είναι ΕΥΘΥΝΗ όλων μας να κάνουμε το ΣΗΜΕΡΑ καλύτερο.