Στις 5 και 6 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο η Διάσκεψη για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία για το 2014, με θέμα «Από τις Τοπικές Κοινότητες σε μια αληθινή Ευρωπαϊκή Δημοκρατία».

Στη Διάσκεψη, από την Ελλάδα εκπροσώπησε τους Δήμους η Δήμαρχος Βέροιας κ. Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου Γεωργιάδη.

Στη διάρκεια των εργασιών της Διάσκεψης, αναπτύχθηκε συζήτηση μεταξύ εκπροσώπων του Ανώτατου Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Επιτροπής των Περιφερειών της Ε.Ε., του Συμβουλίου της Ευρώπης, Πανεπιστημιακών και Τοπικών Αρχών.

Σε παρέμβαση της η Δήμαρχος Βέροιας, στην ενότητα που αφορούσε το ρόλο των Περιφερειών και των Δήμων στην Ευρώπη και τη συμβολή τους στη Δημοκρατία, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις ανισότητες και τόνισε τις αδικίες που επικρατούν σε θεσμικό επίπεδο μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. Αναφέρθηκε στις αρμοδιότητες που μεταφέρονται στην αυτοδιοίκηση χωρίς τους αντίστοιχους πόρους, σε ορισμένα κράτη όπως η Ελλάδα, σε αντίθεση με κάποια άλλα. Τόνισε πως αυτό πρέπει να αλλάξει και πως αφού δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές και άλλες ανισότητες, τουλάχιστον σε θεσμικό επίπεδο να ισχύσουν ενιαίες πολιτικές.

Υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης σε συνεργασία με το Αυστριακό Ινστιτούτο για την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και Πολιτική, άρχισαν να διοργανώνουν από το 2012 σε ετήσια βάση και με μεγάλη επιτυχία τη Διάσκεψη σχετική με τα Ευρωπαϊκά Θέματα Δημοκρατίας. Αυτές οι ετήσιες Διασκέψεις στοχεύουν στο να φέρουν κοντά όλους τους προαναφερθέντες παράγοντες της Ευρώπης για να ενδυναμώσουν και εμπλουτίσουν τη δημοκρατική διαδικασία στην Ε.Ε. και τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης να αποτελέσουν δε ένα φόρουμ για την υποστήριξη οποιουδήποτε συγκεκριμένου προβλήματος σε κράτη μέλη είτε αυτό είναι θέμα θεσμών, είτε αυτό είναι θέμα θεσμών είτε θέμα συμμετοχής πολιτών.