Ο Δήμος Νάουσας ανακοίνωσε την πρόσληψη έξι  ατόμων:

1 θέση ∆Ε Οδηγών απορριμματοφόρων,

5 θέσεις ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας (συνοδών απορριμματοφόρων)

µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (8 μήνες), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του, ανακοίνωσε ο ∆ήµος Νάουσας. Η κατάθεση των αιτήσεων θα είναι από 5/05/2014 έως 13/05/2014.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ.