Έκτακτη συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας στις 28-4-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Επιλογή εποχιακού προσωπικού για πρόσληψή τους ως υδρονομείς άρδευσης σε Τ.Κ. του Δήμου.
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση ή μη α) μετάβασης επίσημης αντιπροσωπείας του Δ.Βέροιας στο Δ.Άργους-Μυκηνών, β) εξόδων μετακίνησης και γ) ψήφισης της σχετικής πίστωσης.

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, λόγω αναγκαιότητας λήψης απόφασης, για την άμεση διευθέτηση των παραπάνω θεμάτων.