Από το Δήμο Βέροιας ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 29-04-2014 και ώρα 12.30 μ.μ. θα συνεδριάσει η Επιτροπή Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων και Κυκλοφοριακής Αγωγής στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου μπορούν να παρευρίσκονται και οι ενδιαφερόμενοι για το παρακάτω θέμα:

Θέμα 1ο : «Νέα Κυκλοφοριακή Μελέτη και Μελέτη Στάθμευσης Δήμου Βέροιας»

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την Τρίτη 06-05-2014 και ώρα 12:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.