Ο υποψήφιος δήμαρχος Βέροιας Χρήστος Σκουμπόπουλος δήλωσε τα εξής: “Αν οι δημότες κρίνουν με βάση την μέχρι τώρα δράση και γνώση τους, θα καταλάβουν καλύτερα:

  1. Γιατί δεν συνεχίσθηκε η διάνοιξη της οδού Πιερίων, από τους Λαδόμυλους μέχρι το μπάσκετ Εληάς
  2. Γιατί μεταφέρουν τα απορρίμματα στον ΧΥΤΑ Κοζάνης με οχήματα ιδιώτη εργολάβου, ενώ δύο τράκτορες, που έχουν δωρηθεί στο Δήμο, «ξεκουράζονται» σε κάποιο δημοτικό πάρκιγκ
  3. Γιατί δεν συντάχθηκε 8 χρόνια η κυκλοφοριακή μελέτη, ενώ υπήρχε εξασφαλισμένη πίστωση από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»
  4. Γιατί δεν εφαρμόσθηκε η απόφαση του ΣτΕ για την ακύρωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία είχε αμφιδρομηθεί η οδός Μητροπόλεως

Συνεχίζεται…