Ο υποψήφιος δήμαρχος Βέροιας Χρήστος Σκουμπόπουλος δήλωσε τα εξής: “Αν οι δημότες κρίνουν με βάση την μέχρι τώρα δράση και γνώση τους θα καταλάβουν καλύτερα:

1. Γιατί ενώ κατασκευάσθηκε ο αγωγός ύδρευσης για μεταφορά νερού από τις πηγές της Λευκόπετρας στην Σάντα εδώ και 8 χρόνια, νερό ακόμη δεν πήγε στην Σάντα.

2. Γιατί ενώ κατασκευάσθηκε εδώ και 8 χρόνια ο Βιολογικός Καθαρισμός του Σελίου δεν τέθηκε ακόμη σε λειτουργία.

3. Γιατί ενώ κατασκευάσθηκε το αποχετευτικό δίκτυο Λαζοχωρίου εδώ και 5 χρόνια δεν τέθηκε ακόμη σε λειτουργία.

4. Γιατί δεν ολοκληρώθηκαν τα έργα αποχέτευσης στο Σέλι και στο Πανόραμα.

Όλα τα παραπάνω είχαν σχεδιασθεί και είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», επί Δημαρχίας Χρ. Σκουμπόπουλου.

Συνεχίζεται…”