Διαθέσιμη είναι η έκδοση 34 του Google Chrome για Windows, Mac και Linux που περιλαμβάνει αρκετές διορθώσεις και βελτιώσεις συμπεριλαμβανομένης και μιας νέας έκδοσης του Flash Player (έκδοση 13.0.0.182).

Συγκεκριμένα, ο Chrome 34 περιλαμβάνει μια διαφορετική εμφάνιση για την Metro εμφάνιση του Windows 8 καθώς και την επιλογή για αποθήκευση κωδικών ακόμα και αν η λειτουργία αυτοσυμπλήρωσης είναι απενεργοποιημένη.

Για παράδειγμα, σε μερικές ιστοσελίδες, όπως τράπεζες, το πεδίο του ονόματος/κωδικού προστατεύεται από την αυτοσυμπλήρωση που προσφέρουν οι μοντέρνοι browsers. Ο Chrome 34 παρακάμπτει αυτήν τη δικλείδα ασφαλείας αλλά να σημειώσουμε ότι ως χρήστης έχετε τη δυνατότητα να το απενεργοποιήσετε.

Θα βρείτε τον Google Chrome για Windows, Mac και Linux δωρεάν εδώ.

Πηγή: techgear.gr