Ανακοινώνεται ότι, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Χρήστου Γκουντενούδη

Απαγορεύεται η αλιεία (επαγγελματική και ερασιτεχνική) με κάθε μέσο και εργαλείο στους ποταμούς Γαλλικό, Αξιό, Λουδία, Αλιάκμονα, Στρυμόνα, Εδεσσαίο και όλους τους παραποτάμους , χείμαρρους, ρυάκια, γεωφράγματα και υδάτινα κανάλια αυτών καθώς και σε όλα τα ρέοντα ύδατα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συμπεριλαμβανομένων και των τεχνητών λιμνών με κάθε μέσο και εργαλείο από Δευτέρα 14 Απριλίου 2014 και ώρα 12 π.μ. μέχρι και την Δευτέρα 26 Μαΐου 2014 και ώρα 12 π.μ. για την προστασία της αναπαραγωγής των ιχθύων και λοιπών υδροβίων ζώων.

Οι παραβάτες αυτής της απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν (Ν. 1740/87 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 2040/1992)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερικής Ενότητας Ημαθίας στο τηλέφωνο 2331350123 (κα Σπορέλα ) & 126