Ενόψει δράσεων εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος ο δήμος Βέροιας και πιο συγκεκριμένα η Δ/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς, συλλόγους και πολίτες να συμμετέχουν σε αυτές.

Η επικοινωνία θα γίνεται στο τηλ. 2331350595 ή θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στα γραφεία της που βρίσκονται στον τέταρτο όροφο επί της οδού Μητροπόλεως 55 (πάνω από Κ.Ε.Π.) για την συμμετοχή από κοινού σε δράσεις όπως καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων, ορθή διαχείριση αστικών αποβλήτων, εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων.

Είναι ευθύνη όλων μας να κάνουμε το ΣΗΜΕΡΑ καλύτερο.