Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας ανακοινώνεται ότι, σε εφαρμογή της 2014/62/ΕΕ Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής, ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας με την 8403/14-3-2014 καταργεί την 38102/15-11-2013 απόφασή του η οποία αφορούσε την λήψη μέτρων κατά του επιβλαβούς οργανισμού Diabrotica Virgifera Le Conte στην καλλιέργεια του αραβοσίτου.

Συνεπώς παύουν να λαμβάνονται μέτρα επίσημου χαρακτήρα για την εξάλειψη του παραπάνω επιβλαβούς οργανισμού.

Σύμφωνα με την 2014/63/ΕΕ για τον έλεγχο του Diabrotica Virgifera Le Conte, συστήνεται να προτιμώνται ορθολογικές μέθοδοι καλλιέργειας όπως:

  • Αμειψισπορά( υψηλή αποτελεσματικότητα)
  • Ημερομηνία σποράς ώστε η βλάστηση να μην συμπίπτει με την εκκόλαψη των προνυμφών
  • Καθαρισμός των γεωργικών μηχανημάτων

 Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ημαθίας Μητροπόλεως 44, στο τηλ: 2331350152 κ. Κων/νος Μπέης και Κων/νος Μπονάνος.